One World launches global Data Atlas

One World launches global Data Atlas

interview (in Dutch)

OneWorld lanceert mondiale Data Atlas 

Dankzij Open Data nog beter mondiale issues op de kaart zetten, dat is de ambitie van OneWorld. De eerste twee mondiale thema’s staan nu in de OneWorld Data Atlas: voedsel en water. Ruwe datasets van gezaghebbende ‘leveranciers’ als de Wereldbank en de VN zijn doorvertaald naar interactieve kaarten, verhelderende infographics en praktische factsheets. En de OneWorld-journalisten? Die transformeren al doende tot datajournalisten. Aanleiding voor een gesprek met Hoofdredacteur Hans Ariëns en Projectleider Open Data Ellen de Lange. 

Open Data meets Open Source 

OneWorld is het journalistieke platform van NCDO, centrum voor mondiaal burgerschap. OneWorld geeft een gratis magazine uit (120.000 abonnees) en biedt nieuws en achtergrondartikelen aan op OneWorld.nl. En daar, op OneWorld.nl/Atlas, vindt momenteel een boeiende innovatieslag plaats. Ingrediënten: Open Source en Open Data. Tot voor kort hield NCDO de Millennium Atlas bij, die de geboekte vooruitgang van de acht door de VN vastgestelde Millenniumdoelen online in kaart bracht, van voedselschaarste tot (toegang tot) onderwijs. De thema’s van de Millenniumdoelen zijn nu overgeheveld naar de nieuwe OneWorld Data Atlas. 

Mondiale thema’s op de kaart zetten

De eerste twee thema’s zijn nu in kaart gebracht. Of beter gezegd: nog betekenisvoller op de kaart gezet. Achter de schermen (lees: backend) moesten hiervoor Drupal (open-source CMS), Wiki en CKAN (open-source data portal platform) worden samengebundeld. Resultaat: de ruwe (open) datasets van betrouwbare ‘leveranciers’ als de VN, Wereldbank, WHO, verschillende NGO’s, Buitenlandse Zaken, kenniscentra en onderzoeksinstituten worden door het data-team van OneWorld getransformeerd tot interactieve kaarten, factsheets, analyses en artikelen. Ambitie: uitgroeien tot kennisautoriteit, in Nederland en over de grens. 

Nieuwe inzichten uit ruwe datasets 

Voor Hoofdredacteur Hans Ariëns stond het al enkele jaren geleden vast dat deze innovatieslag moest worden gemaakt. “We zien al enige tijd dat de Open Data-beweging een steeds belangrijkere rol inneemt met betrekking tot onderzoek, analyse en kennisdelen. Onze Data Atlas heeft wat dat betreft de potentie om uit te groeien tot een relevante, bruikbare bron voor journalisten, docenten en onderzoekers.”   

Hopelijk ontstaat er ook een vruchtbare interactie met deze groepen, aldus Ellen de Lange. “Neem ontwikkelingshulp: straks kun je in de Data Atlas tot op dorpsniveau volgen hoe gelden worden besteed. Daarvoor heb je wel de juiste, betrouwbare datasets nodig. We zijn dan ook druk in gesprek met allerlei partijen die ons die sets willen leveren. Het is hoopgevend om te merken dat heel veel mensen data vrij beschikbaar willen stellen. Hoe dat komt? We streven allemaal  naar transparantie, naar de echte uitkomsten. Hoe meer Open Data, hoe effectiever we met z’n allen kunnen werken aan mondiale problemen.”  

 

  

Datajournalistiek: makkelijker gezegd dan gedaan 

Toegang krijgen tot datasets is één ding, ze juist interpreteren is een ander verhaal. Ellen de Lange: “Dat is de taak van de datajournalist, een beroep in wording, langzaamaan leveren de hogescholen hun eerste datajournalisten af. Onlangs hebben wij datajournalist Winny de Jong aan ons team toegevoegd. We zijn echt nog aan het pionieren. Ook intern moet het besef nog landen dat resultaatrapportages in duimdikke papieren rapporten passé zijn. Ze geven te weinig inzicht en bereiken te weinig mensen. Met de Data Atlas hebben we een webtool ontwikkeld waarmee we structureel goede verhalen en analyses kunnen maken, begrijpelijk voor het grote publiek.”

Bij een datagedreven redactieteam hoort een andere manier van werken dan bij de klassieke journalistiek. Vormgeving en visualisatie speelt een grote rol vanaf het begin van het tot stand komen van een verhaal. Ellen: “We hebben nieuwe skills nodig in ons team, zoals statistische kennis en technische vaardigheden. Die vind je zelden allemaal in één persoon, dus is het zaak dat journalist, programmeur en vormgevers goed samenwerken. Zowel intern als extern plukken we verschillende expertises bij elkaar.” 

Open Data: transparantie in optima forma 

Om te kunnen beschikken over de juiste ruwe datasets bouwen NCDO en OneWorld nu hun netwerk uit met betrouwbare ‘leveranciers’, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, NGO’s en Universiteiten die (ook) onderzoek doen naar mondiale vraagstukken. 

“De data die wij verzamelen en opschonen”, vult Hans Ariëns aan, “stellen wij weer ter beschikking aan anderen om voor andere doeleinden te gebruiken of onze uitkomsten te controleren.  We nodigen iedereen uit om onze kaarten te embedden op je eigen site of blog, en om in te zoomen op je specifieke interesse. Hoe meer invalshoeken hoe beter. Als wij bijvoorbeeld honger in kaart brengen, staat het je vrij om te analyseren hoe dit thema zich verhoudt tot obesitas. Idem dito voor bijvoorbeeld waterverbruik: hoe verhoudt ons eigen watergebruik zich tot dat van iemand in Tanzania? En hoeveel water heeft het eigenlijk gekost om je T-shirt te maken?”

Er zijn al docenten die de OneWorld-kaarten gebruiken voor werkstukken en opdrachten. Hans Ariëns: “En we gaan de kaarten zelf ook gebruiken als bron voor onze artikelen in OneWorld magazine. Het begin is er, het zou mooi zijn als we in de nabije toekomst worden gezien als de Nederlandse Guardian: koplopers in berichtgeving en analyse, powered by Open Data. Daar gaan we hard aan werken. We hebben in ieder geval één groot voordeel ten opzichte van de concurrentie: we staan sinds jaar en dag bekend als een onafhankelijk, betrouwbaar kennisplatform.”